Omdat verenigingsmanagement belangrijk is !

IVVM vzw werd opgericht vanuit de noodzaak om op systematische en intensieve wijze te werken rond verenigingsmanagement in Belgiƫ. De meer dan 600 Belgische beroepsverenigingen en sectororganisaties zijn belangrijke socio-economische intermediairen in onze samenleving.

Het instituut wil op de eerste plaats alle betrokkenen sensibiliseren over het belang van verenigingsmanagement en de rol die verenigingsprofessionals in die organisaties spelen. 2012 is een ‘verkennende fase’ met het oog op het verkrijgen van een breed draagvlak en hopelijk ook mensen en middelen om in 2013 daadwerkelijk de geplande acties binnen de pijlers onderzoek, opleiding en ondersteuning te kunnen uitvoeren.

Lees meer over de ambities van IVVM in het bijgevoegde document (PDF) “Lancering van het Instituut voor Verenigingsmanagement dd. 15.03.2012 (gewijzigd 1.5.2012).”